Arbejdsgruppemøde om Byplan, Trafik og Havn

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med byudviklingen på Christianshavn og behandler forskellige sager indenfor fx lokalplaner og trafik.

Det egentlige arbejde i lokaludvalget foregår ofte i vores arbejdsgrupper. Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager på Christianshavn.

Arbejdsgruppemøderne er åbne for offentligheden, så vil du tage del i vores arbejde med at sikre en grøn og miljøvenlig bydel, så kontakt vores sekretariat eller møde op til et af vores arbejdsgruppemøder.

BTH

Christianshavns Beboerhus

Del med