Bedre trafikløsning ved Lille Langebro

I gennemsnit passeres Lille Langebro dagligt af 14.300 cyklister og gående. Derfor bør man styrke trafiksikkerheden og justere den nuværende løsning, som skaber forvirring og farlige situationer for samtlige trafikanter.

Konkrete behov

  • Tydeligere trafikanvisninger for cyklister
  • Anvisninger til fodgængere
  • Ny løsning eller tilpasning af midter-helle på Langebrogade

Estimeret pris: 3,9 mio. kr.

”Man skal virkeligt være opmærksom og passe på. Specielt de gående, der tit må “springe for livet”.
Christianshavner
-

Stor glæde, men også stor risiko for uheld 

Christianshavnerne har stor glæde af Lille Langebro, men oplever at broens ”landing” på christianshavner-siden medfører usikre og uklare trafikforhold for samtlige trafikanter (bløde, som bilister), der færdes i området.

Inspiration til en trafikløsning kan evt. hentes på broens modsatte side ved Vester Voldgade, hvor trafikløsningen umiddelbart fungerer godt. Christianshavns Lokaludvalg har flere gange fremhævet behovet for en bedre trafikløsning ved broen. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen allerede udarbejdet et budgetnotat på ønsket i forbindelse Budget 2023 (TM134).

Her anslås at en forbedret trafikløsning vil koste 3,9 mio. kr. til bl.a. at etablere en ny helle eller tilpasse den eksisterende.

Om Lille Langebro

  • Lille Langebro er en cykel- og gangbro nord for Langebro, der forbinder Vester
    Voldgade ved BLOX og Langebrogade på Christianshavnersiden.
  • Broen aflaster Langebro og har i gennemsnit 14.300 gående og cyklister hver dag, hvor estimatet før åbningen var 6-10.500 daglige passager. (Realdania 2022)
  • Broen åbnede 1. juli 2019