Tre svaneflåder i Stadsgraven

Dyrelivet i og omkring Stadsgraven skal bevares og beskyttes. Med tre fugleflåder i Stadsgraven vil levevilkårene for de tre tilbagevendende svanepar blive forbedret.

Konkret er der behov for: 

  • 3 Svaneflåder á ca. 10.000 stk. = 30.000 kr. 
  • Midler til drift/vedligehold = ca. 5000 kr. årligt 

Estimeret pris: 35.000 – 45.000 

Berig Christianshavns bynatur 

Christianshavnerne er vilde med bynatur og de forskellige fugle, som finder vej og slår sig ned i bydelens blå og grønne områder. Blandt andet skaber tre svanepar glæde i Stadsgraven, hvor de indgår som en del af områdets naturlige fauna. 

De tre svaneflåder skaber bedre levevilkår for svanerne og sikrer at ræve og andre rovdyr ikke får fat i svanernes æg eller i svaneungerne. For ganske få midler vil de vedligeholde og berige Christianshavns bynatur. 

Lokaludvalget er i dialog med parkforvalteren i Teknik- og Miljøforvaltningen om projektet og placeringerne af de tre svaneflåder. Parkforvalteren er også i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

Om Svaner

  • Svaner er territorielle og vender tilbage til samme yngleplads, når de har været på træk 
  • Knopsvanen blev i 1984 valgt som nationalfugl ved en folkeafstemning 
  • Knopsvanen er fredet i Danmark, men den anses ikke som udrydningstruet globalt set 
  • Svaner lever i par og har oftest blot én mage igennem live
Stadsgraven