Gert Vincent

Politisk udpeget

Christianshavn er en fantastisk bydel med en egenart, vi skal passe godt på. Jeg har boet i bydelen siden 1997, og jeg arbejder for en mangfoldig og inkluderende bydel, hvor byrum og boliger er for alle.

I lokaludvalget vil jeg blandt andet arbejde for, at:

  • Unge mennesker har råd til en bolig på Christianshavn,
  • Vi beskytter og fremmer bydelens småerhverv, håndværk og kunstnere,
  • Vi gør en indsats for at sikre bedre muligheder for et aktivt fritidsliv i bydelen, herunder flere og bedre idrætsfaciliteter,
  • Vi får endnu flere grønne åndehuller med plads til ro og mental afslapning,
  • Vi finder gode trafikale løsninger for bydelen, hvor christianshavnerne har muligheder for alternativer til biler på fossile brændstoffer,
  • Den gennemkørende trafik i Torvegade begrænses, fordi den er en stor belastning for bydelen.
  • Vi skal sikre bedre fremkommelighed for cyklisterne, og torvet skal være et rart opholdssted.

Mail: clu@glv.dk