beskåret

Ren kærlighed til Christianshavns Vold

Kom og giv en hånd med, når vi rydder op på Christianshavns Vold. Det bliver med garanti en hyggelig dag, der både giver røde kinder og god samvittighed.
Trees

10, 20, 30 eller flere nye træer på Christianshavn?

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj 2016 en målsætning om, at der skal plantes 100.000 nye træer over en tiårig periode. Målsætningen gælder for hele byen – dvs. også for private arealer, skolegårde, parker, gader og meget mere. Du kan få indflydelse på hvor de nye træer skal plantes.
IMG_4823

Debat i beboerhuset

Torsdag den 19. januar var omkring 60 christianshavnere samlet i Beboerhusets store sal til et debatarrangement om vores bydels udvikling. Inputtene fra de fremmødte bruger vi til at kvalificere vores arbejde med bydelsplanen for Christianshavn 2017-2020.
Modern Circle Bridge in Copenhagen

Debat om Christianshavns byudvikling

Vi inviterer til borgermøde om byudviklingen på Christianshavn. Anledningen til mødet er, at vi er i gang med at udarbejde en bydelsplan for Christianshavn, der skal gælde for perioden 2017-2020. Vi skal debattere udfordringer og potentialer i vores bydel og hvordan vi ser Christianshavn nu og i fremtiden?
Illustration: COBE

Lokalplanforslag i høring frem til den 26. januar.

Københavns Kommune har sendt et forslag til en lokalplan for Papirøen i offentlig høring og derfor inviterede vi, i samarbejde med Indre By Lokaludvalg og kommunens forvaltninger, til borgermøde om forslaget. Mødet fandt sted på arkitektskolen og der var et stort fremmøde på dagen, hvor vi talte omkring 150 fremmødte borgere. Nu foreligger referatet for mødet m.m.

Kom til lokaludvalgsmøde

Lokaludvalget holder som udgangspunkt møde den sidste onsdag i måneden kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Du er velkommen til at overvære lokaludvalgets møder. I den åbne spørgetid i starten af mødet har du mulighed for at fortælle lokaludvalget, hvad du har på hjerte. I 2016 er lokaludvalgets mødedatoer: 27. januar - 24. februar - 30. marts - 27. april - 25. maj - 22. juni - 31. august - 28. september - 26. oktober - 30. november - 21. december. Har du spørgsmål om møderne, så mail til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.