Christianshavnermøde-maj-2014_KSP1

Debat om Christianshavns byudvikling

Vi inviterer alle christianshavnerne til borgermøde om bydelens udvikling og sætter fokus på flere lokalpolitiske emner - blandet andet boligpolitik og trafikforhold. Kom og debatter den 19. januar 2017 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, kl. 19.30
anerkendelsespris 2016

Hvem skal anerkendes af Christianshavns Lokaludvalg?

Hvem skal anerkendes for et godt initiativ? Hvilket projekt skal have en påskønnelse for at bidrage positivt til Christianshavns udvikling? Hvilken aktivitet skal fremhæves for at gøre Christianshavn til bedre sted at leve? Giv os dit bud på en kandidat til Anerkendelsesprisen 2016 inden den 12. december kl.16.
New Year's fireworks

Nytårskur 2017

Vi inviterer vanen tro til nytårskur og hyggeligt samvær fredag den 13. januar 2017. Der vender vi vanen tro det forgangne år - ligesom der også vil være en nytårstale, snacks og lidt at drikke. Alle er velkomne!
Illustration: COBE

Kom til borgermøde om Papirøens fremtid

Københavns Kommune har sendt et forslag til en lokalplan for Papirøen i offentlig høring og derfor inviterer vi, i samarbejde med Indre By Lokaludvalg og kommunens forvaltninger, til borgermøde om forslaget.
Tryghedsløft på Chr.2jpg

Tryghedsløft på 7 udvalgte steder på Christianshavn

I løbet af september vi været i dialog med christianshavnerne om tryghed på Christianshavn. Via Facebook og over mail har vi fået input fra christianshavnerne om, hvor det kan føles utrygt at opholde sig og færdes. På baggrund af disse, har vi sammenfattet en prioriteret liste over indsatsområder, som vi gerne ser Københavns Kommunen giver et ”tryghedsløft”.

Kom til lokaludvalgsmøde

Lokaludvalget holder som udgangspunkt møde den sidste onsdag i måneden kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Du er velkommen til at overvære lokaludvalgets møder. I den åbne spørgetid i starten af mødet har du mulighed for at fortælle lokaludvalget, hvad du har på hjerte. I 2016 er lokaludvalgets mødedatoer: 27. januar - 24. februar - 30. marts - 27. april - 25. maj - 22. juni - 31. august - 28. september - 26. oktober - 30. november - 21. december. Har du spørgsmål om møderne, så mail til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.