bestigelse af inderhavnen

Besigtigelse af Inderhavnsbroen

Mandag eftermiddag den 10. oktober trodsede vi efterårets regn og rusk for at besigtige trafikforholdene ved Inderhavnsbroen sammen med Indre By Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen. Hensigten med besigtigelsen var at få en fælles forståelse af de trafikale forhold og udfordringer, som broen giver anledning til på hver side af vandet.
Man walking his bicycle

Borgerpanelundersøgelse om cykelstier og cykelforhold på Christianshavn

Vi er i gang med at undersøge christianshavnernes syn på cykelstier og cykelforhold på Christianshavn. Anledningen er, at Københavns Kommune skal udarbejde en ny cykelstiplan og derfor spørger vil borgerpanelet til råds.
ILLUSTRATION TRANSPORTS URBAINS

Busstoppesteder på linje 9A til Refshaleøen

I Københavns Kommunes budgetforhandlinger for 2017 blev der afsat penge af til at forlænge ruten på buslinje 9A, så den kommer til at gå helt ud til Refshaleøen. Det er vi rigtig glade for i lokaludvalget. Det har vi kæmpet for i adskillige år. Nu skal stoppestederne opgraderes og nye skal placeres - hvor vil du gerne have bussen skal stoppe?
Torvets reklamestander_banner

Digital reklamestander på Christianshavns Torv

Christianshavns Lokaludvalg er imod opsætningen af en digital reklamestander på Christianshavn Torv. Det har Borgerrepræsentationen den 25. august givet grønt lys til kan ske.
træer til banner

Flere træer på Christianshavn?

Plant et træ og hjælp med at gøre Christianshavn mere grøn. Københavns Kommune vil gerne gøre byen mere grøn og derfor er der afsat 1,4 mio. kr. over de næste to år til træer i byen. Konceptet er, at Kommunen donerer og leverer træet, mens borgerne planter og passer det.

Kom til lokaludvalgsmøde

Lokaludvalget holder som udgangspunkt møde den sidste onsdag i måneden kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Du er velkommen til at overvære lokaludvalgets møder. I den åbne spørgetid i starten af mødet har du mulighed for at fortælle lokaludvalget, hvad du har på hjerte. I 2016 er lokaludvalgets mødedatoer: 27. januar - 24. februar - 30. marts - 27. april - 25. maj - 22. juni - 31. august - 28. september - 26. oktober - 30. november - 21. december. Har du spørgsmål om møderne, så mail til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.