Arbejdsgruppemøde om Lynetteholm

Vi følger anlægsprojektet af Lynetteholm og drøfter projektets udvikling og perspektiver for Christianshavn.

Det egentlige arbejde i lokaludvalget foregår ofte i vores arbejdsgrupper, og de er åbne for offentligheden. Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager på Christianshavn.

Vil du være en del af vores arbejdsgruppe, som arbejder med Lynetteholm så kontakt vores sekretariat.

-

Lokaludvalgets mødelokale i beboerhus

Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34

Del med