Arbejdsgruppemøde om Lynetteholm

Arbejdsgruppen følger udviklingen af Lynetteholm-projektet tæt og er i øjeblikket i gang med at planlægge borgermøder i forbindelse med offentliggørelsen af den strategiske miljøvurdering, som netop nu er i offentlig høring.

Det egentlige arbejde i lokaludvalget foregår ofte i vores arbejdsgrupper. Vi mødes løbende i mindre interessegrupper, hvor vi behandler og forbereder de igangværende projekter og sager på Christianshavn.

Arbejdsgruppemøderne er åbne for offentligheden, så vil du tage del i vores arbejde med at sikre en grøn og miljøvenlig bydel, så kontakt vores sekretariat eller møde op til et af vores arbejdsgruppemøder.

Kontakt

Christianshavns Beboerhus, CLU-lokalet

Del med