Havnens Pris

Hvert år i september uddeler Christianshavns Lokaludvalg Havnens Pris

Christianshavns Lokaludvalg står bag Havnens Pris. Den gives til en person, en forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for Christianshavn og christianshavnerne.

Christianshavnerne kan komme med forslag til, hvem prisen skal gå til og via mail indstille og begrunde deres  forslag til prismodtager. I lokaludvalgets møde i juni, beslutter lokaludvalget, hvem prisen skal gå til blandt de indkomne forslag. 

Udover anerkendelsen udgør Havnens Pris 1. kr. pr. indbygger på Christianshavn opgjort den 31. marts i indeværende år. Der er lidt over 13.000 borgere på Christianshavn. 

Forslag sendes til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk og prisoverrækkelsen finder sted på Christianshavnerdagen. 

Tidligere modtagere af Havnens Pris::

 • Anne Marie Helger for sit årelange engagement i christianshavnernes liv, 2023
 • Poul Cohrt, tidligere forperson i lokaludvalget gennem 13 år, 2022 
 • Marie Markus, som bl.a. er aktiv i Plastik Posefrit Christianshavn, 2022
 • Foreningen Øens Have, som står bag bylandbruget på Refshaleøen, 2021
 • De frivillige affaldsindsamlere v/ Erik Jensen, 2020.
 • Gruppen Plejehjem-NU, 2019
 • Per Østergård, tidligere formand for foreningen Bien, 2019 
 • Birte Pedersen, for sit engagement i lokale sager som borger, 2018
 • Søren Raa, for sit arbejde med at afholde juleløses jul på Christiania, 2017
 • Knud Josefsen, initiativtageren bag Christianshavns Kvarter, 2016
 • Christian Søe, 2015
 • Børnecafeen, 2014
 • CIK – Christianshavns Idrætsklub, 2013  
 • Morten Lind, 2012
 • Line Bjarnhof, 2011
 • Lone Jensen, formand for Christianshavns Beboerhusforening, 2010
 • Christianias Gartnergruppe, for den smukke pleje af Voldanlægget, 2009 

Om Havnens Pris

 • Lokaludvalget uddeler hvert år Havnens Pris i juni
 • Lokaludvalget har vedtaget, at Havnens Pris gives til en person, forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for Christianshavn og christianshavnerne.
 • Offentligheden har haft mulighed for at foreslå kandidater.
 • Blandt de foreslåede kandidater indstiller lokaludvalgets forretningsudvalg kandidater til samlet udvælgelse.
 • Prisoverrækkelsen finder sted på Christianshavnerdagen, såfremt prismodtageren kan være tilstede på dagen i starten af september.
 • Lokaludvalget har uddelt Havnens Pris siden 2009