Et kommunalt aktivitetscenter for ældre på Christianshavn

Vi bliver ældre og ældre og gruppen af ældre på 65+ er voksende på Christianshavn. Behovet for at styrke ældres mentale og fysiske sundhed er derfor vigtigt at tage hånd om.

Der er mangel på lokale tilbud målrettet til ældre på Christianshavn. Et aktivitetscenter for ældre i bydelen giver mulighed for at skabe og vedligeholde fællesskaber lokalt og forebygge ældres mentale og fysiske sundhed.

Konkret er der behov for:

 • Finansiering af istandsættelse af lokaler
 • Finansiering af lokaleleje / husleje
 • Finansiering af administration og personale
 • Konkretisering af centrets aktiviteter
 • Mulighed for et køkken/café 

Estimeret pris: ?
Aktuelt er egnede og ledige lokale på Christianshavn i Prinsessegade 15. Der er tale om 435 m2, som tidligere har huset et fritidshjem/fritidsklub og senest en mindre friskole.

"Fantastisk idé!"
”Vi mangler virkelig sådan et på Christianshavn”
”Genial idé”
Facebook: Os fra Christianshavn
-

Styrke ældres mentale og fysiske sundhed
Et fysisk og lokalt mødested skal være ramme om sociale og fysiske aktiviteter og være et værn mod ensomhed. Ældre på Christianshavn bør i lighed med ældre i andre bydele i Københavns Kommune have mulighed for fællesskaber og samvær med andre. Det kræver et sted at gå hen med nem tilgængelighed for alle.

Et aktivitetscenter vil have afgørende betydning for at styrke ældres fysiske og mentale sundhed, med træning og inspirerende sociale og kreative/musiske aktiviteter. Aktiviteter som værner mod ensomhed og fremmer evnen og lysten til at holde sig i bedre form i dagligdagen i eget hjem. Et aktivitetscenter for ældre understøtter kommunens strategi om at forebygge ældres mentale og fysiske sundhed.

Fakta

 • Der er i dag 2.459 ældre på 65+ på Christianshavn
 • Tal fra Københavns Kommune statistik viser, at er en større repræsentation af
  60 til 79-årige på Christianshavn sammenlignet med hele København
 • 27 borgere fra Christianshavn er aktuelt tilmeldt et aktivitetscenter et andet sted i
  kommunen
 • Der er 21 kommunale aktivitetscentre i København, men intet på Christianshavn
 • De nærmeste aktivitetscentre for christianshavnerne er i Indre By (Rosengade 1) og på Amager (Brydes Allé)
Billede
Kommunale aktivitetscentret i København
Fotograf
kk.kort