Cykelgade på Refshalevej

Vi ønsker bedre forhold for gående og cyklister på Refshalevej langs Erdkehlgraven

Det har stået på vores ønskeliste længe at få en mere sikker vej mellem Margretheholm og det centrale Christianshavn. Der bor i omtrent 2-3000 indbyggere på Margretheholm og mange børnefamilier benytter sig af strækningen, når de cykler til og fra skole- og børneinstitutioner i Børnebyen.

Konkret behov: 

  • Anlægsmidler til en ombygning af Refshalevej til cykelgade mellem Prinsessegade og Krudtløbsvej sydlig tilslutning

Estimeret pris: 23,3 mio. kr. 

 

 

Den del af Refshalevej er en enestående fredelig plet, hvor mange nyder at gå eller cykle en tur langs vandet. Men i den senere tid har flere og flere biler udnyttet vejen, som parkeringsplads. Det gør det farligt at færdes på den smalle vej, da folk er tvunget til at gå midt i vejen
Kommentar på Facebook
-

Refshalevej som skolevej og cykelgade

Refshalevej er kategoriseret som skolevej. Strækningen fra Krudtløbsvejs sydlige tilslutning til Prinsessegade er i dag meget ujævn, smal og med mange parkerede biler på begge sider af vejen. Der mangler desuden fortove og cykelstier på store dele af strækningen, hvilket gør vejen usikker for de mange børn og andre, der benytter sig af strækningen. 

Vi ønsker derfor, at strækningen forbedres og etableres som cykelgade.  

Det stigende antal indbyggere som forventes med den kommende byudvikling på Christiania bør også være et stærkt incitament for at etablere bedre cykel- og gangforhold på hele Refshalevej. 

Figur 1
Fotograf
Københavns Kommune

Tag udgangspunkt i Teknik- og Miljøforvaltningens foranalyse fra 2021

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede i 2021 en foranalyse for forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej, som resulterede i en anbefaling om at ombygge dele af Refshalevej til cykelgade. Enkelte dele af Refshalevej er politisk vedtaget og finansieret. Det bør følges op med midler til at finansiere forbedrede cykel- og gangforhold på resten af strækningen af Refshalevej (Figur 1, strækning 2)