Flere fritidstilbud til unge på Christianshavn

Vi ønsker at Christianshavn skal være en bydel med flere aktivitetstilbud til børn og unge

Vi vurderer, at der er for få fritidstilbud til børnefamilierne, de unge og de ældre børn på Christianshavn. Særligt for de unge på Christianshavn bør der være flere aktivitetstilbud udenfor skolernes åbningstid. 

Konkrete behov

  • Udvidelse af medarbejderstaben i Musikloftet 
  • Forøgelse af tilskuddet til Christianshavns Beboerhus
  • Musikskole i kulturhusdelen af Vandkulturhuset på Papirøen 

 

Musikloftet

Musikloftet er en del af Christianshavns eneste ungeværk, Brohuset, og er et musisk klubtilbud til børn/unge i 6. klasse og op til de bliver 18 år. Her kan de unge komme og dygtiggøre sig og eksperimentere med musikken. 
Antallet af brugere af Musikloftets tilbud stiger støt fra foråret 2024, og der vil være behov for at kunne optage flere medlemmer. Dette vil kræve en udvidelse af den ugentlige åbningstid fra 3 til 5 hverdage. På nuværende tidspunkt har Musikloftet åbent tirsdag, onsdag og torsdag. 

Christianshavns Beboerhus 

Lokaludvalget er i dialog med foreningen bag Christianshavns Beboerhus om økonomi til udvidelse af medarbejderstaben med henblik på ændring af åbningstider i weekenden og om aktiviteter målrettet unge og børnefamilier netop lørdag og søndag. I øjeblikket holder beboerhuset lukket lørdag formiddag og hele søndagen. Christianshavns Beboerhus er bydelens kulturelle forsamlingshus. 

Musikskole på Papirøen 

Med den centrale beliggenhed vil det være oplagt, at kulturhusdelen af Vandkulturhuset på Papirøen har tilbud til børn og unge i det centrale København. En musikskole for børn og unge vil være rammen om dannelse og læring for livet samt fællesskaber på tværs af byen og aldersgrupper. 

Fakta

  • Der bor i dag 825 unge i alderen 12-19 år på Christianshavn
  • Der bor i dag 1417 børn i alderen 0-11 år på Christianshavn
  • Der findes i dag et Unge Værk på Christianshavn og to fritidsklubber