Lokalt forankret Christianshavns Bibliotek

Christianshavns Bibliotek skal være et folkebibliotek for alle og skal profilere sig som et aktivt kulturtilbud forankret i lokalområdet.

Konkret er der behov for

  • Mere personale på biblioteket
  • Bedre og fleksibel indretning som er målrettet alle brugergrupper
  • Understøttelse af læsegrupper

Estimeret pris: ?

Fleksibel indretning

Christianshavns Lokaludvalg ønsker, at Christianshavns Bibliotek skal være et bibliotek, der er målrettet alle aldersgrupper. Det er godt, at der er plads til børn i den nye indretning på biblioteket, men det er lokaludvalgets vurdering, at det er sket på bekostning af alle andre brugergrupper.

Lokaludvalget har tidligere efterlyst en fleksibilitet i nyindretningen, hvor der netop er plads til at profilere og understøtte lokalområdet. 

Lokal forankring

Biblioteket skal orientere sig mere mod brugerne og lokalområderne, hvor personalet er tæt på og har viden om bydelens brugergrupper. Der skal hertil også være en anderkendelse af lokale initiativer, som f.eks. Christianshavns Bogfestival, som er udviklet af bibliotekspersonalet lokalt, og som nu på 20. år har profileret bibliotekerne og skabt stor opmærksomhed.

Dertil skal læsegrupper understøttes af faglig vejledning fx med hensyn til udvælgelse og anskaffelse af bøger, idet læsegrupperne ellers falder fra hinanden.

Christianshavns befolkning

  • Christianshavn er kendetegnet ved en forholdsvis voksen/ældre befolkning, således udgør de 50 til 90-årige på Christianshavn ca. 38 % af befolkningen, medens de i København som helhed kun udgør ca. 25 %.
  • Børn og unge i alderen 0-19 år udgør ca. 16 % af Christianshavns befolkning