Ny indretning af Christianshavns Torv

Vi ønsker, at Christianshavns Torv skal være for alle - det kræver en ny og bedre indretning

Christianshavns Lokaludvalg har i samarbejde med Christianshavns Torvenetværk længe arbejdet for at få indrettet Christianshavns Torv, så der er plads til alle og de forskellige brugergruppers behov. 

Konkrete behov

  • Der skal være mere grønt og være bedre belysning
  • Torvet skal afskærmes for trafik
  • Toiletbygningen skal udskiftes
  • Busskuret skal fjernes
  • Der skal etableres et læskur ved Christianshavns Kanal tæt ved Børnehusbroen
  • Pissoiret ved Christianshavns Kanal skal genetableres
Skitseforslag til ny indretning af Christianshavns Torv

Et torv med plads til alle 

Christianshavns Torv er en central beliggende plads, men torvet er ikke velfungerende. Torvet skal i højere grad end i dag, være et naturligt mødested for christianshavnerne på tværs af sociale lag og forskelle. Det kræver en ny og bedre indretning. En ny indretning skal tage udgangspunkt i Christianshavns Torvenetværks skitseforslag. 

Der skal være mere grønt, bedre belysning, der skal afskærmes fra trafik og så skal de offentlige toiletforhold optimeres. Vi ønsker at den eksisterende offentlige toiletbygning udskiftes med en model som den, der står foran Christiansborg. Denne simple toiletmodel passer til Christianshavns Torv og opfylder behovet.

Nuværende toiletbygning på Christianshavns Torv

Sammenhæng med Torvegade 

Lokaludvalget ser projektet for Christianshavns Torv i sammenhæng med Torvegade-projektet, som der blev sat penge af til i Overførselssagen 2022/23. Brug anledningen til at skabe sammenhæng mellem Torvegade og torvet og indret en plads, hvor butiks- og cafelivet kan blomstre og hvor der er hyggeligt at opholde sig for christianshavnere såvel som besøgende.