To grønne bylivsgader til Christianshavn

Vi ønsker at bylivsgadeprojekterne på Christianshavn gennemføres

Der har været stor lokal opbakning til de to skitseforslag for grønne bylivsgader på Christianshavn, som i 2023 blev udpeget i Bylivsgadepuljens første ansøgningsrunde. Generelt
er der et stort ønske blandt christianshavnerne om at få grønnere gader med dæmpet trafik og projekterne bør derfor gennemføres.

Konkret behov: 

  • Anlægsmidler til at omdanne Andreas Bjørns Gade til grøn bylivsgade med udgangspunkt i
    skitseforslaget 2023 
  • Anlægsmidler til at omdanne en del af Dronningensgade til grøn bylivsgade med udgangspunkt. i skitseforslaget 2023

Skitseforslag: Christianshavns grønne gågade
Dronningensgade mellem Christianshavns Torv og Sofiegade bør omdannes til en grøn gågade med fleksible opholdsrum og plantebede. Gaden kan opdeles i tre mindre dele:

  1. Beboerhusets plads 
  2. Lege- og aktivitetsgade 
  3. Plads til udeservering og cykelparkering.

Visionen er at gøre gadestrækningen grøn og bilfri og give plads til det liv og den mangfoldighed, der allerede er til stede i området, samt at skabe bedre sammenhæng til Christianshavns Torv. I forlængelse af projektet kan man udvide den grønne gade på den anden side af Torvegade hen til Sankt Annæ Gade. Derudover bør man åbne metronedgangen, så cykelparkering kan ske i kælderen der.

Læs mere om det oprindelige skitseforslag her

"Det lyder skønt med en gågade” -

“Udvid den grønne gågade også til den anden side af Torvegade”
Om forslaget til Dronningensgade: Facebook
-

Skitseforslag: Porten til Christianshavn
Andreas Bjørns Gade skal være porten til Christianshavn med gode muligheder for cykelparkering, ophold i solen og grønne kig til træer. Fortovene bør udvides for at skabe plads til cykelparkering og for at etablere grønne lommer med plads til ophold. Mere beplantning og grønt i gaden vil give gaden et æstetisk løft, forbedre luftkvaliteten og
fremme biodiversiteten. Cykelparkeringspladserne kan sammenbygges med den grønne beplantning, og der kan laves permeabel belægning, så regnvand kan sive igennem.

Læs mere om det oprindelige skitseforslag her

"Med forslaget kommer vi til at få en flot grøn gade med træer og plantebede og bedre forhold for cykelparkering. Ja, det kommer til at koste nogle parkeringspladser, men gaden må også kunne rumme andet end parkerede biler”

“Dejligt endelig at se et konkret forslag for den lidt trøstesløse brostenstunnel. Træer og flere grønne opholdssteder vil løfte gaden og give den mere karakter og en rytme"
Om forslaget på Andreas Bjørns Gade: Facebook
-