To nye bylivsgadeprojekter er i spil på Christianshavn

Idéforslag til Andreas Bjørns Gade og Dronningensgade er udpeget som mulige bylivsgadeprojekter. Nu skal forslagene i høring hos os.

Indtil januar 2023 har Teknik- og Miljøforvaltningen taget imod idéforslag til projektområder, som ønskes grønnere, har trafikdæmpende tiltag og giver mere plads til ophold. Efter en screeningsperiode har en faglig arbejdsgruppe udpeget 10 områder, hvor der i samarbejde med forslagsstillerne er udarbejdet skitseforslag.  

To af de skitseforslag er grønne omdannelser af Andreas Bjørns Gade og Dronningensgade. Begge projektidéer er indsendt af borgere fra Christianshavn uafhængigt af lokaludvalget.

Miljøgruppen udarbejder et høringssvar om bylivsgadeprojekterne, som lokaludvalget skal vedtage i august. Herefter bliver projekterne vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg med Københavns Stadsarkitekt som forperson, og de endelige projekter udvælges til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Har du kommentarer til projekterne, som du ønsker, at vi skal tage med i vores høringssvar, så send os en mail til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk senest mandag d. 14. august.

Bylivsgadepuljen

Borgerrepræsentationen har afsat en pulje på 10 mio. kr. til etablering af grønne bylivsgader i København.

Bylivsgadepuljen udvikler og udfører bylivsgadeprojekter med udgangspunkt i lokale ideer og ønsker. Puljen har som formål at omskabe veje og gader til grønnere byrum og dermed skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer.

Læs mere om puljen her

Dronningensgade – Christianshavns grønne gågade

Projektideen omhandler strækningen mellem Christianshavns Torv og Sofiegade. Her foreslås det at nedlægge samtlige parkeringspladser og gøre strækningen til gågade med fleksible opholdsrum og plantebede. 

Gaden opdeles i tre mindre dele:

  • Beboerhusets plads
  • Lege- og aktivitetsgade, hvor der er plads til at børn kan udfolde sig med kridt- og hinkelege
  • Plads til udeservering og cykelparkering.

Visionen er at gøre gadestrækningen grøn og bilfri og give plads til det liv og den mangfoldighed der allerede er til stede i området, samt at skabe bedre sammenhæng til Torvet.

Situationsplan for skitseforslaget Dronningensgade - Christianshavns grønne gågade.

Andreas Bjørns Gade – Porten til Christianshavn

Visionen for Andreas Bjørns Gade er at skabe porten til Christianshavn med gode muligheder for cykelparkering, ophold i solen og grønne kig til træer.  

På nuværende tidspunkt fylder cyklerne på fortovene og op ad facaderne til gene for beboerne og de gående. Ifølge projektstillerne mangler der desuden beplantning og grønt i gaden, hvilket vil give gaden et æstetisk løft, forbedre luftkvaliteten og fremme biodiversiteten.

I projektforslaget foreslås det derfor at nedlægge en række parkeringspladser til fordel for cykelstativer i gaden samt at gøre plads til grønne øer. Den eksisterende gadeprofil og den eksisterende kantstensparkering bevares, men fortovet udvides 4 steder for at skabe plads til cykelparkering, ophold og grønne lommer. Gaden indsnævres lokalt ved alle de grønne lommer således, at biler ikke parkerer udenpå cykelparkeringslommer samt at farten holdes nede. På hjørnerne udvides fortovene og dette giver plads til små grønne opholdspladser i solen, med bænke og siddekanter, blomsterbede og blomstrende træer som de eksisterende i området.

Gaden er i øjeblikket ved at blive genoprettet, hvorfor projektstillerne ser det som en oplagt mulighed for at tænke nye tiltag ind i ombygningen.

Billede
Skitseforslag af Andreas Bjørns Gade
Situationsplan for skitseforslaget Andreas Bjørns Gade - Porten til Christianshavn.