Christianshavns Torv - et torv for alle med gensidig respekt

Christianshavns Torv er en central beliggende plads, men torvet er ikke velfungerende. Vi ønsker, at torvet i højere grad end i dag, skal blive et naturligt mødested for christianshavnerne.

Christianshavns Torv er et sted, hvor de sociale forskelligheder træder frem. I lokaludvalget ønsker vi, at Torvet skal være et naturligt samlingssted for christianshavnerne og arrangerer bl.a. ”Jul på Torvet” som optakt til julemåneden.

Mange køber ind her eller får en kop kaffe. Men samtidig er torvet et samlingssted for folk, der lever på gaden. Det sætter på godt og ondt sit præg på torvets liv.

I samarbejde med Christianshavns Torvenetværk har vi længe arbejdet for at få torvet indrettet til de forskellige brugergruppers behov, og er bl.a. i dialog med politikere i Borgerrepræsentationen om mulige løsninger.

Vi ønsker, at torvet: 

  • skal være mere grønt
  • bedre belyst 
  • afskærmes fra trafik
  • og så skal de offentlige toiletforhold tilpasses / optimeres 

Vi har meldt "Christianshavns Torv" ind som et budgetønske til politikerne i borgerrepræsentationen og håber derfor meget, at de vil prioritere og afsætte midler til forbedringer af torvet ved de kommende budgetforhandlinger.Christianshavns Torv er et trafikalt knudepunkt. Metroen og Torvegade skaber et sammenrend af trafikanter. Vi ser frem til at trafiksanering af Torvegade gennemføres – da det både vil skabe bedre vilkår for handlelivet i gaden og have en positiv indvirkning på Torvet, som et centralt og hyggeligt samlingssted i bydelen.