Nyholm

Med Forsvarsforliget i 2018 blev det besluttet, at Søværnets enheder skal fraflytte Nyholm og at Forsvaret skal afhænde dele af området.

Den beslutning har vi, som lokaludvalget været meget engageret i, da området har stor kulturhistorisk værdi og rummer et stort byudviklingspotentiale, som maritimt åndehul i byen med særlig glæde for christianshavnerne. 

Lokaludvalget har afholdt en række borgermøder og på forskelligvis gjort opmærksom på områdets værdi og potentiale. I 2022 blev en fredning af bygninger og udearealer vedtaget, og i dag er det kun muligt at bygge nyt på et meget lille område ved Henrik Spans Vej. Den udvidede fredning er i lokaludvalgets øjne positiv. 

Status

Lokaludvalget afventer, at staten udarbejder en helhedsplan for Nyholm. Lokaludvalget vil søge indflydelse på helhedsplanen med henblik på at sikre fokus på, at marinekultur og søfart udgør et grundlag for udviklingen.Lokaludvalget foreslår, at de fredede bygninger nyindrettes til boliger, erhverv og offentlige institutioner, bl.a. plejecenter og, at de grønne områder samt udearealerne forbliver rekreative områder.

De kan bruges til idræt og leg, og havneområdet ”Flådens Leje”, der i dag er forbeholdt Søværnet, kan bruges til maritime og museale aktiviteter.

Søværnets enheder vil fraflytte Nyholm, når deres nye faciliteter er klar og det forventes at ske i 2025/2026.  

Billede
Arkitekt analyse af Nyholm i forbindelse med fredning
Arkitekt analyse af Nyholm i forbindelse med den udvidede fredning