Refshaleøen

Refshaleøen er udpeget, som et perspektivområde i Københavns Kommune. Det betyder, at kommunen forudser, at der skal ske en byudvikling af området, dog kan dette kan først ske, når/hvis infrastruktur til øen forbedres.

Med udsigt til etableringen af Lynetteholm og projektets afledte eller understøttende infrastrukturprojekter - Metro M5 og Østlig Ringvej - kan muligheden for at igangsætte byudvikling på Refshaleøen være banet. Det afhænger delvis af beslutningerne vedr. infrastrukturprojekterne.