Refshalevej

Fremkommelighed skal forbedres for bløde trafikanter til og fra det indre Christianshavn til Margretheholm

Borgerrepræsentationen besluttede med Budget 2019, at igangsætte en foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på

Refshalevej.

Foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering den 21. juni 2021. Med udgangspunkt i foranalysen blev der udarbejdet et budgetnotat, der indeholder fire initiativer, hvoraf initiativ 1 og 4 er budgetteret på kommunens budget 2022.

Initiativerne er:

  1. Ombygning af krydset Prinsessegade/Refshalevej med midter heller. 
  2. Ombygning af Refshalevej til cykelgade mellem Prinsessegade og Krudtløbsvej sydlig tilslutning. (Ikke-vedtaget)
  3. Ombygning af Refshalevej til cykelgade mellem Krudtløbsvej sydlig tilslutning og Forlandet inkl. tilslutning til Kongebrovej. (Ikke-vedtaget)
  4. Ombygning af Refshalevej mellem Krudtløbsvej til Refshaleøen. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har igangsat projekteringen af initiativ 1 og 4 med henblik på anlæg. I budgetnotatet anslås ibrugtagning løbende frem til oktober 2025, hvilket dog er afhængig af dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen.

Vi håber derfor, at politikerne prioriterer den resterende del af projektet og afsætter midler hertil ved de kommende budgetforhandlinger i 2023 – det værre sig enten ved Overførselssagen i marts eller forhandlingen om Budget24. Særligt strækningen mellem Prinsessegade og Krudtløbsvej ønsker vi prioriteret.

Analyse af Refshalevej