Informations- og debatmøde om Lynetteholm #2

Lokaludvalget inviterer til to offentlige møder i forbindelse med, at den strategiske miljøvurdering for Lynetteholm er sendt i høring. Hvor første møde handlede om byudvikling og infrastruktur, handler andet møde om klimasikring og miljøhensyn.

Christianshavns Lokaludvalg inviterer til offentligt informations- og debatmøde om Lynetteholm.

I mødet er der fokus på projektets rammer for klimasikring og miljøhensyn, som fremgår af den strategiske miljøvurdering, der i øjeblikket er i offentlig høring. 

Program:

19.00: Velkomst 

19.05: Klimasikring ved anlæg af Lynetteholm 

              Oplæg v. Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor ved DTU SUSTAIN    

19.30: Miljøhensyn ved anlæg af Lynetteholm

              Oplæg v. Michael Løvendal Kruse, hovedbestyrelsesmedlem

              Dansk Naturfredningsforening (DN)

19.55: Pause 

20.00: Spørgsmål og debat

20.55: Afslutning

Mødet er det andet af to møder om Lynetteholm, som lokaludvalget gennemfører. Det første møde behandlede byudvikling og infrastruktur den 11. oktober. Begge møder vil danne grundlag lokaludvalgets høringssvar til den strategiske miljøvurdering.

Bemærk at det er lettest at finde lokalet via indgangen fra Danneskiold Samsøes Alle 51-53. Det er forsat indgang J, aud. 5. 

 

Kontakt

Arkitektskolen på Holmen, Indgang J, Aud. 5, Aud. 5

Auditorium 5, Philip de Langes Allé 10

Del med