Informations- og debatmøder om Lynetteholm

Den Strategiske Miljøvurdering (SMV) for Østhavnen - herunder Lynetteholm - er sendt i offentlig høring. I den forbindelse holder vi to borgermøder i oktober, hvor vi fokuserer på forskellige emner, som indgår i SMV-rapporten.

Christianshavns Lokaludvalg inviterer til to offentlige informations- og debatmøder om Lynetteholm. Møderne er tematiseret og eksterne eksperter er inviteret til at holde oplæg om projektet indenfor deres respektive fagområder.  

Det første møde finder sted den 11. oktober, kl. 19-21 på Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen, hvor mødet fokuserer på byudvikling og infrastruktur. Her deltager arkitekt og byplanlægger, Jens Kvorning, og professor ved DTUs transportafdeling, Otto Anker Nielsen, med oplæg.

Begge oplægsholdere deltog også med oplæg om Lynetteholm, da vi holdt borgermøde i forbindelse med den første miljøkonsekvens-vurderingsrapport om anlægsprojektet i januar 2021. Med andre ord har begge oplægsholdere været engageret i Lynetteholm på et tidligt tidspunkt, og vil dermed også kunne indgå i en dialog om, hvordan anlægsprojektet har flyttet sig, siden den første miljøvurdering blev sendt i offentlig høring.  

Program19.00: Velkomst 

19.05: Perspektiv på Lynetteholms byudvikling 

              v. Jens Kvorning, arkitekt og byplanlægger

19.30: Perspektiv på Lynetteholms infrastruktur og trafikplanlægning 

              v. Otto Anker Nielsen, professor i DTUs Transportafdeling 

19.55: Pause 

20.00: Spørgsmål og debat

20.55: Afslutning

Det andet møde finder sted den 25. oktober, kl. 19-21 og vil fokusere på klimasikring- og miljøhensyn. Se programmet her. 

Billeder er hentet fra høringsmaterialet. Øverste billede illustrerer udsigten til Lynetteholms bygningsmasse og nederste billeder er en oversigt over byudviklings-arealet, Østhavnen - som Lynetteholm-projektet indgår i. 

Faktaark om SMV for Lynetteholm