Høringer

Københavns Kommune sender løbende sager i høring hos lokaludvalgene. Det sker, når der er behov for lokale perspektiver på kommunale sager, planer eller politikker.

Høringerne giver Københavns politikere og kommunens forvaltninger mulighed for at tage højde for lokale hensyn forud for den endelige sagsbehandling eller beslutning om en pågældende sag. Høringerne kan handle om alt fra fysisk planlægning, miljø, sundhed, trafik, klima til idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur mv. 

Når en sag er sendt i høring hos os i lokaludvalget, drøfter vi den på et lokaludvalgsmøde og beslutter et høringssvar, som sendes retur til kommunen. Ofte er sagen blevet behandlet i en arbejdsgruppe forinden den fælles drøftelse i lokaludvalget. 

Aktuelle høringer i København

De sager som er i høring i Københavns Kommune findes på høringsporten Bliv Hørt, hvor man som borger også har mulighed for at afgive et høringssvar. 

 

Hvad er en høring?

Formålet med en høring er at høre, hvad borgere, interesse- eller frivillige organisationer og virksomheder mener om en given sag forud for en endelig  myndighedsbeslutning. 

I Københavns Kommune er der forskellige typer høringer. Høringsperioder kan variere i tid, men strækker sig typisk mellem 4-12 uger, afhængig af sagens omfang og betydning for omverdenen.

Vil du vide mere om høringer i Københavns Kommune så læs her.

Læs vores høringssvar