5-10 bygninger med sjæl på Christianshavn?

Vær med til at udpege Christianshavns oversete bygningsarv.

Københavns Kommune har sat en kampagne i gang for at indfange ”byens (bygnings)sjæl”. Formålet er at registrere og bevare de bygninger, der med københavnernes øjne giver byen identitet, værdi og karakter, men som ikke nødvendigvis er omfattet af de gængse retningslinjer for bevaringsværdige og fredede bygninger.

Er der med andre ord folkekære bygninger, der skal bevares på Christianshavn – så kan man nu melde det ind til kommunen, hvormed forslaget vil blive vurderet af et dommerpanel og indstillet til politisk behandling. Der vil blive indstillet op til 10 bygninger per bydel. Kriterierne for at nominere en bygning er:

  • Det skal være en bygning
  • Den skal være beliggende i Københavns Kommune
  • Der skal medfølge et billede taget af forslagsstiller
  • Der skal medfølge en skriftlig begrundelse (maks. 400 tegn)

Kampagnen løber frem til den 23. juni. Se forslag på bygninger med sjæl og læs mere om kampagnen her.