Årets modtagere af Havnens Pris 2019 er fundet

Prisen går til to kandidater, der blandet andet har ydet en særlig indsats for ældre mennesker på Christianshavn og fået ønsket om et plejehjem i bydelen på den politiske dagsorden.

Årets modtagere af Havnens Pris 2019 er fundet. Prisen går til Per Østergård, som bl.a. er tidligere formand for foreningen Bien og gruppen der går under navnet ”Plejehjem-nu!”. Begge kandidater har gjort en stor og frivillig indsats for ældre christianshavere og kæmpet for drømmen om at få et plejehjem på Christianshavn.

Per Østergaard

Per Østergård har taget initiativ til afholdelse af litteraturaftener for beboerne i Voldboligerne og guidede udflugter af historisk karakter til stor glæde for de ”gamle” på Christianshavn. Derudover har han taget initiativ til en underskriftsindsamling for et Plejecenter/Plejehjem på Christianshavn. Det lykkedes ham blandt andet at få tidligere Borgmester Ninna Thomsen til at afgive et realistisk løfte om et Plejecenter/Plejehjem på Christianshavn. I dag agiterer han fortsat for sagen, som nu har fået stor opmærksomhed grundet vores anden prismodtager: Gruppen Plejehjem-Nu!.

Plejehjem-Nu!

Gruppen Plejehjem nu består af Tine Utzon-Frank, Gini McGrail, Hildur Johannisdottir, Elsa Lauritzen og Britta Krogh-Lund. De kæmper alle med sej energi for at få drømmen om et plejehjem på Christianshavn opfyldt. Gruppen har taget fat i såvel kommunal- som landspolitikere og ikke mindst fundet en bygning, som står tom og som de mener egner sig til plejehjem – nemlig Strandgade 29.

Den 23. maj stod gruppen bag et borgermøde med stort fremmøde og hvor lokale kræfter gav et festligt indslag. Gruppen har i den grad været med til at mobilisere de ældre på Christianshavn og deres gejst smitter, mens kampen for et plejehjem på Christianshavn fortsætter.

Tag del i prisoverrækkelsen

På Christianshavnerdagen den 8. september bliver Per Østergaard og Plejehjem-Nu! anerkendt for det store frivillige arbejde og får her overrakt en Havnens Pris på 13.340 kroner. Prisuddelingen foregår på scenen på Sankt Annæ Gade i krydset ved Dronningensgade kl. 14.15.

Fakta om Havnens Pris

Christianshavns Lokaludvalg uddeler hvert år Havnens Pris. Den bliver givet til en person, en forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for Christianshavn og christianshavnerne.

Alle Christianshavnere har haft mulighed for at indstille kandidater til prisen. Vinderen bliver hædret med æren og en check på 1 krone per indbygger på Christianshavn. Ved årsskiftet var indbyggertallet på 13.340 kr. og derfor bliver vinderne af Havnens Pris honoreret med dette beløb, som dog i år skal deles i to.