Affaldssortering i gården og på gaden

Vi skal sortere mere affald. Her er en status på de kommende 11 sorteringspunkter, som er planlagt på Christianshavn.

70 % af vores husholdningsaffald skal genanvendes. Derfor skal vi sortere mere af vores husholdningsaffald, så det kan blive genanvendt i nye produkter og række længere, så vi formindsker vores belastning af klima og miljø.   

For et års tid siden har Københavns Kommune derfor iværksat et stort projekt, der skal gøre det nemt at imødekomme kravet om affaldssortering.

Det er hensigten, at alle borgere vil opleve en øget service og en bredere vifte af muligheder for at sortere deres affald, eksempelvis plast, papir og tekstiler. Sorteringspunkterne forventes samlet set at bidrage med indsamling af 12.100 tons husholdningsaffald til genanvendelse årligt, svarende til ca. 6% af husholdningsaffaldet i København. 

Hen på efteråret forventer Teknik- og Miljøforvaltningen, at opsætningen af de nye sorteringspunkter på Christianshavn vil begynde og derfor er der udsigt til, at vi sidst på året også kan og skal sortere affald på gaden og ikke blot i vores gårde. 

Kamp om byens rums 

Det er planen, at de parkeringspladser som inddrages for at gøre plads til sorteringspunkterne skal konverteres til p-pladser andre steder i bydelen. De konkrete erstatningspladser på Christianshavn er ikke behandlet endnu.

De første tre bydele, som er blevet screenet og hvor anlægsprojektet vil starte er Amager Øst, Østerbro og Nørrebro. Derefter følger Indre By og Christianshavn.

Borgerrepræsentationen behandler den endelige plan for sorteringspunkterne for Christianshavn og Indre By på deres møde den 2. februar. 

FAQ:

  • Hvornår starter man med at etablere sorteringspunkterne på Christianshavn?
    • Formentlig efter sommerferien og 3-4 måneder frem.
  • Hvornår regner man med, at de vil kunne tages i brug?
    • Løbende umiddelbart efter de er anlagt.
  • Er placeringerne besluttet, som det fremgår af kort?
    • De er politisk vedtagne og skal nu projekteres og myndighedsbehandles, hvor man må forvente, at der vil ske justeringer.

Læs mere om sorteringspunkter på Christianshavn og find det interaktive kort, hvor du kan zoom ind på de enkelte sorteringspunkter.   

Er man interesseret i affaldssortering, ressource- og genanvendelse i Københavns Kommune mere generelt kan man læse Cirkulær København.