Afgørelse i fredningssag

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet sig for at udvide fredningen af Nyholm - det er vi virkelig glade for!

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at udvide den eksisterende fredning af Nyholm. Styrelsen følger opfordringen og indstillingen fra Det Særlige Bygningssyn - og sker på baggrund af omfattende undersøgelser af bygninger og omgivelser, der belyser, hvordan hele området på Nyholm kan udvikles. 

Nyholm, der er del af flådeområdet Holmen i København, har i århundreder spillet en vigtig rolle som centrum for den danske flåde. En lang række af bygningerne er forvejen fredet. Med fredningsudvidelsen vil flere bygninger og en række af de bygningsnære omgivelser blive omfattet af fredningen, da de udgør en vigtig del af danmarkshistorien.

Nye anvendelses muligheder og begrænsede muligheder for ny-byg 

Det er tegnestuerne Lundgaard & Tranberg og Varmings Tegnestue, som har stået for undersøgelserne af Nyholm og afgørelsen om den udvidede fredning følger mange deres anbefalinger. Af deres rapport fremgår det, at der vil være en række nye anvendelsesmuligheder for Nyholms fredede bygninger, mens det vil være begrænset, hvor mange nye bygninger, der vil kunne blive opført inden for de fredede omgivelser på Nyholm, hvis fortællingen om området fortsat skal kunne forstås og opleves.