Beboere og besøgende oplever ofte problemer med buslinje 2A

Hvis vi ser bort fra havnebusserne, er buslinje 2A den eneste kollektive trafikløsning for Holmen og Margretheholms beboere. Det mener vi er problematisk for passagererne, fordi netop denne buslinje er præget af mange udfordringer.

Vi har derfor rettet henvendelse til Movia og Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende en række punkter, som lokaludvalget har samlet til bunke gennem kommentarer fra borgere på særligt sociale medier: 

Lange ventetider ved stoppesteder
Der ventes ofte længe på buslinje 2A, og særligt stoppestedet ved Margretheholm afskærmer ikke for vind og vejr. Det bliver hurtigt en kold fornøjelse store dele af året.

Snoet rute giver en ubehagelig rystetur 
Mellem stoppestederne ”Fabriksmestervej” og ”Margretheholm” er ruten meget snoet, og det går udover særligt gangbesværede, småfolk og passagerer med klapvogn. Oplevelsen forværres især de gange, hvor chaufførerne ikke kører efter forholdene og sænker hastigheden tilstrækkeligt.

Mangel på information ved omlægninger af ruten
Særligt ved stoppestederne på Prinsessegade og Danneskiold-Samsøes Alle kan ventetiden være forgæves, når bussen aldrig kommer. Omlægninger grundet vej-/broarbejder oplyses ikke konsekvent ved stoppestederne og fremgår ikke af Rejseplanen. Især for turister er dette et stort problem, fordi det er svært at orientere sig i lokale midlertidige forhold. Der mangler simpelthen tydelig skiltning.

Adgangsforhold er ikke en storby værdig
De to stoppesteder ”Margretheholm” møder ofte kritik for at være svære at komme til og være ubehagelige at vente ved. Det er til gene for alle og går især udover f.eks. skoleklasser og turister, som udfordres i adgangsforholdene til stoppestederne. Det ender ofte med, at man må søge andre løsninger for at komme fra A til B, og det mener vi ikke er tilstrækkeligt.

Cyklister kæmper om pladsen med de store busser 
På Refshalevej og Kongebrovej er der strækninger, hvor der kun er malet en cykelbane op men reel ingen cykelsti. Det bliver ofte en utryg oplevelse for cyklisterne, som mangler plads. 

Movia opfordrer passager til at tage kontakt og hjælpe hinanden 

Movia er vendt tilbage på vores henvendelse og anerkender, at vejen mellem stoppestederne ”Fabriksmestervej” og ”Margretheholm er meget snoet, og at dette kan føre til gener og føles utrygt for nogle. I denne situation opfordrer Movia stående passagerer til at spørge siddende passagerer, om de vil videregive deres sæde. 

Movia anerkender, at der er flere udfordringer med vejarbejder, vejbump og et stigende passagertal på Holmen og Refshaleøen ift. andre steder i København. Der har gennem det sidste års tid desuden været en række omlægninger af 2A mellem Christianshavns Torv og Refshaleøen som følge af bl.a. vejarbejde i området omkring Arsenaløen. Movia opfordrer til, at lokale hjælper turister med at orientere sig og eventuelt foreslår alternativer.

Vi afventer stadig svar fra Københavns Kommune, men vi vil fortsætte med at gøre opmærksom på behovet for forbedringer af 2A. Vi har desuden foreslået, at ruten eventuelt deles op, men det har vi ikke fået tilbagemelding på.

Kontakt Movia

Hvis du oplever, at hastighedsgrænsen overtrædes kan du kontakte Movia med en beskrivelse af hændelsen via kontaktformularen her

Oplys bussens firecifrede busnummer, der findes både udenpå og inde i bussen. 

Læs vores brev og svar fra Movia