Bliv suppleant i lokaludvalget

Vil du være suppleant i Christianshavns Lokaludvalg? Så send os en mail og kom øverst på vores kontaktliste ved afbud fra medlemmer.

Som suppleant bliver du holdt underrettet om stort og småt på Christianshavn, så du er klædt på til at træde ind i lokaludvalget, når et lokaludvalgsmedlem måtte melde afbud til et møde i lokaludvalget.

Hvis du vil være suppleant, skal du blot opfylde følgende krav:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal repræsentere en forening, der er aktiv på Christianshavn og som ikke i forvejen er repræsenteret i lokaludvalget eller på suppleantlisten.
  • Foreningen skal have mindst 15 medlemmer
  • Foreningen skal have eksisteret mindst et år

Vil du være suppleant, så skriv en mail til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk med overstående oplysninger og angiv hvilken af følgende tre suppleantlister, du vil tilhøre.

  1. Børn, unge, idræt, kultur og fritid
  2. Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
  3. Bolig, miljø og erhverv

Suppleanterne bliver indplaceret på suppleantlisterne efter først-til-mølle-princippet.

Når et medlem af lokaludvalget er forhindret i at deltage på et lokaludvalgsmøde, indkaldes 1. suppleanten fra den liste, som medlemmet er valgt fra. Og så fremdeles.