Bløde trafikanter og et nyt museum tilgodeset i Budget '22

Under overskriften ”Velfærd og fællesskaber i en grøn by” vedtog Borgerrepræsentationen torsdag den 9. september budget for 2022. Her er, hvad vi har bidt mærke i.

Budgettets hovedfokus er kernevelfærd til byens børn, sårbare og ældre, klimaindsatser og flere idrætsfaciliteter. På Christianshavn er der sat penge af til få konkrete projekter, men tilgengæld er vi også interesserede i nogle af de mere tværgående og bydækkende projekter - så som udrulning af en plejeboligplan.   

Konkrete forbedringer på Christianshavn 

I budgettet er der sat penge af til at fortsætte projektet, der skal forbedre cykel- og gangforholdende på Refshalevej. Stykket mellem Krudtløbsvej og Refshaleøen og krydset med Prinsessegade, skal omdannes og derudover er der også sat penge af til et signalreguleret fodgængerfelt på Prinsessegade for at styrke en sikker skolevej.

Grønlandske Handelsplads vil også blive tilpasset. Her vil man udvide det eksisterende stiareal og skabe bedre oversigtsforhold og ”plante grønt”.

Desværre blev der ikke sat penge af til at gå videre med forslagene, der kan begrænse biltrafikken på Torvegade. Det ærgrer os – og er en sag, som ligger os meget på sinde, og som vi fortsat gerne fremme. 

Nyt museum på Refshaleøen, plejeboligplan og CO2-reduktion via hastighedsbegrænsninger

Derudover har vi også bidt mærke i:

  • at der er sat 74,1 mio. kr. af til en plejeboligplan, da vi fortsat gerne vil have et plejehjem på øen  
  • at kommunen vil lave forsøg med hastighedsnedsættelse for at imødekomme CO2-reduktion
  • at Københavns Kommune sammen med Realdania og staten mfl. vil give anlægsstøtte til etablering af et midlertidigt "UN Live museum" i den mindste af B&W-hallerne på Refshaleøen
  • at Kløvermarkens faciliteter får et løft - bl.a. i form af omdannelse af 1-2 fodboldbaner til kunstgræsbaner.
  • at der etableres en ny "bylivspulje" på 13,2 mio. kr., hvor københavnere kan søge støtte til at lave grønne bylivsgader uden gennemkørende trafik.    Samlet set giver Budget '22 giver os et praj om, hvad vi skal arbejde videre med i det/de kommende år – og hvor vi med fordel fortsat kan presse på for at sikre vedligehold, forbedringer og livskvalitet til Christianshavn.Se budgetaftalen her: Bred budgetaftale sikrer et mere grønt, nært og aktivt København (kk.dk)