Boliger i København skal bebos af folk, som vil bo i København

Der er 7030 boliger på Christianshavn. Heraf er 517 boliger uden beboere med tilknytning til folkeregisteret.

Det fremgår af en analyse af den aktuelle boligforsyning i København, som Københavns Kommune har udarbejdet, og udtræk fra Københavns Statistikbank samt BBR-registret, som Lokaludvalget har foretaget for Christianshavn.

Christianshavns Lokaludvalg har henvendt sig til kommunen med en opfordring til at stramme bopælspligten og tilsynet med den.

Teknik- og Miljøforvaltningen svarer, at de har forsøgt at få ændret lovgivningen, så man kan udføre en mere effektiv kontrol. Men det er ikke sket. Det eneste, der er kommet med i ny lovgivning er, at der i nye lokalplaner kan kræves bopælspligt i nyetablerede boliger, der er fastlagt til helårsbeboelse. Dvs lokalplaner godkendt efter 1.1.2021.

I analysen af den aktuelle boligforsyning estimerer kommunen, at det er ca. 30% af de 517 boliger, der er reelt ledige. De øvrige er naturlig tomgang ved fra- og indflytning, nybygninger og ombygninger.

En bolig må højst stå tom i 6 uger - så er udlejer forpligtet til at anmelde det til Københavns Kommune, Område for Bygninger, Boligregulering, de mangler muskler og strammere lovgivning.

I den nuværende boligsituation skriger det til himlen, at der er så mange tomme boliger i hele København.  

Tilsynet med tomme boliger må skærpes og lovgivningen må forbedres, så boligerne bliver for folk, der vil bo i København.

I hele Københavns Kommune er tallet 17.500 boliger uden tilmeldte beboere.

Analysen kan læses i sin helhed i referat af Borgerrepræsentationens møde den 24.06.2021 pkt. 11.