Borgermøde om Dokøen

Christianshavns Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen afholder borgermøde d. 21. november på adressen Bodenhoffs Plads 5 kl. 19.00 - 21:30

I september blev planerne for en ny offentlig park på den sydlige del af Dokøen offentliggjort. Dokøens ejer ønsker at forbedre forholdene omkring Operaen, hvor dele af den gældende lokalplan, der blev vedtaget i forbindelse med planlægning af Operaen, aldrig er blevet realiseret. De nye planer inkluderer etablering af en privatejet, offentligt tilgængelig park, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder under parkens område.

For at dette kan gøres muligt, skal der både vedtages et tillæg til kommuneplanen og et tillæg til den gældende lokalplan for området ”Lokalplan 331 Holmen II”. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplantillægget med tilhørende VVM-undersøgelse i høring frem til d. 6. januar 2020.

I den forbindelse afholder Christianshavns Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen borgermøde om de nye planer for Dokøen.

Borgermødet finder sted d. 21. november på adressen Bodenhoffs Plads 5 kl. 19.00 - 21:30.

På mødes vil der være oplæg fra A.P. Møller Fonden, som betaler parken, COBE der har tegnet parken, og Teknik-og Miljøforvaltningen, der fortæller om den videre proces og om anlæggelse af parken.

Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan læse mere om anlæggelse af parken samt afgive dit eget høringssvar her

Du kan læse materialet fra offentliggørelsen af parken her

Tilmeld dig vores facebookbegivenhed for mødet, hvis du gerne løbende vi mindes om mødet her