Borgermøde om Lynetteholm den 12. februar 2020

Vi følger udviklingen af Lynetteholm tæt og vil gerne i dialog med christianshavnerne om projektet.

Som lokaludvalg vil vi gerne give christianshavnerne en status på udviklingen af Lynetteholm. Ligeledes ønsker vi at spørge christianshavnerne, hvad de synes, der er vigtigt i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm.

Derfor inviterer vi til borgermøde om Lynetteholm onsdag den 12. februar kl. 19.00-21.00 på Nordatlantens Brygge, 5. sal, Strandgade 91.

Ved borgermødet vil vi orientere om lokaludvalgets hidtidige engagement og bede om input fra borgere på Christianshavn til vores videre arbejde med Lynetteholm. Vi vil bl.a. gerne sætte fokus på følgende temaer:

Klimasikring

Jordtransport til jorddeponering

Boligudvikling, herunder boligtyper, boligmiljø m.v.

Energiforsyning

Transport og infrastruktur

Lynetteholm kort fortalt

Anlæggelsen af Lynetteholm blev først beskrevet i den principaftale, som Regeringen og Københavns Kommune indgik i oktober 2018.

Principaftalen består af følgende tre hovedkomponenter:

klimasikring af København,

at fremtidssikre København med plads til flere boliger og erhverv,

skabe bedre trafikmæssig fremkommelighed.

Det anslås i principaftalen, at Lynetteholm vil skabe plads til 35.000 nye beboere i København og at kommunen udvides med ca. to millioner m2. Projektet planlægges udført i faser. I henhold til de nuværende planer påbegyndes jordopfyldningen omkring 2021, og kan i sin samlede form stå færdigt i 2070.

Nærmere information om program for borgermødet følger.