Budgetaftale på Københavns Rådhus er indgået tidligere end ventet

Tirsdag den 6. juni indkaldte Overborgmesteren til pressemøde for at meddele at en principaftale for kommunens budget 2024 og 2025 er vedtaget

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i København har underskrevet en principaftale for de økonomiske rammer og forhandlinger om budget 2024 og 2025 for Københavns Kommune.

Der er endnu tre måneder til budgetforhandlingerne officielt starter på rådhuset, men med aftalen har partierne allerede nu forpligtet hinanden om de kommende to budgetter.

Det er første gang, at politikerne i Københavns Kommune indgår en aftale om et toårigt budget. Enhedslisten og Alternativet er ikke med i aftalen.

Enighed om udvikling af Østhavnen

Aftalepartierne er enige om at udvikle Lynetteholm og om at prioritere mere metro og udbygge infrastrukturen i København med 6.3 mia. kr. frem mod 2035.

En del af pengene skal gå til at udbygge Østhavnens infrastruktur (dvs. forbindelser til Lynetteholm, Refshaleøen og Kløverparken), hvor der skal afsættes midler til finansiering af den kommende M5 metrolinje, infrastruktur til Refshaleøen og cykelforbindelser over havnen – bl.a. mellem Østerbro og Refshaleøen.

Det er en ambition, at cykelinfrastruktur i Østhavnen skal have et højt niveau i lighed med kollektiv transport og at den indtænkes fra start i udviklingen af Østhavnen. Partierne vil derfor også igangsætte planlægningen af det generelle cykelstinet.

Derudover skal den lokale vejinfrastruktur mellem det nordlige Amager og Refshaleøen udbygges. Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering for Refshalevej i sammenhæng med den igangværende miljøundersøgelse af Østlig Ringvej, som foretages af Sund & Bælt. I aftaleteksten fremgår det, at trafiksikkerheden på Refshalevej skal forbedres, så den tosporede vejforbindelse kan udbygges med bedre cykelforhold.

Fra principaftale til budget

Budgetaftalen er en principaftalen. Det betyder, at partierne er enige om hovedelementerne i budgettet. Dog skal de enkelte budgetposter fortsat konkretiseres og forhandles som til efteråret og året efter.

Se principaftalen her.