Budgetforhandlinger er skudt i gang

Socialt udsatte, ældre, børn og unge, mere grønt, infrastruktur, kultur m.m. – budgetforhandlingerne handler om prioritering - og de er netop skudt i gang på Københavns Rådhus.

Over de næste par uger skal politikerne i Borgerrepræsentationen blive enige om, hvordan vores skattekroner skal bruges i København.

Budgetforhandlingerne indledes med budgettaler, hvor ordførerne i de enkelte partier og giver indblik i, hvordan partierne ønsker at prioritere og anvende vores skattekroner i København.

Derefter går de egentlige forhandlinger igang - hvor der først og fremmest skal håndteres en række ”uomgængelige” udgifter, så der fx bygges dagtilbud og skoler nok til de flere børn, som byen vokser med og tages højde fra andre udfordringer byen af lignende karakter i rettidig omhu.

Cykelkapacitet, plejehjem og idrætsanlæg  

Vi har sendt vores budgetønkser til Christianshavn forud for forhandlingerne og de dækker blandt andet over, at der sættes penge af til:

At fortsætte projektet om at øge cykelkapaciteten på Torvegade

At fortsætte projektet om at etablere en cykelsti på Refshalevej

At planerne for et plejehjem på Christianshavn konkretiseres  

Endelig ser vi også gerne, at nogle af de midler der, fra regeringens side, er sat af til at styrke Københavns Idrætsfaciliteter, går til Christianshavn.

De kunne bruges på en ekstra sportshal, der kombinerer cykling/rulleskøjte/løbehjul med traditionel form for indendørs idræt – og derved både aflaste Hal C og imødekomme efterspørgslen efter indendørs idrætsgrene som BMX, MTB, rulleskøjter og løbehjul. Vi mener også, det er oplagt, at styrke vandaktivitetetsmuligheder på Christianshavn – fx ved at udstyre vores kanaler mm. med kajak/SUP-platforme. 

Se vores samtlige budgetønsker her 

Se de politiske budgettaler her: Københavns Kommune - 02-09-2021 - Møde i Borgerrepræsentationen (kommune-tv.dk) - og få indblik i kommunens politiske maskinerum.