Bydelsmøde med lokale aktører gav os lidt at tænke over

Den 6. oktober inviterede vi foreningsaktører mv. til møde om Christianshavn.

I forbindelse med vores arbejde med ny bydelsplan for Christianshavn inviterede vi lokale aktører til bydelsmøde. Formålet var at blive bekendt med hinanden og få en snak om vores bydel.Vi skulle også bruge mødet til at samle ”interessenter” til et repræsentantskab, der skal godkende vores bydelsplan, når den er skrevet. Repræsentantskabet skal bestå af foreninger, netværk, brugerbestyrelser mv. og være med til at sikre, at det, vi skriver i bydelsplanen, har lokal klangbund.

Perspektiv på Christianshavn

Som start på mødet præsenterede vi enkelte resultater af en borgerpanelsundersøgelse, som vi udsendte i starten af september. Derefter gav vi ordet til Peter Schultz Jørgensen, som er byplanlægger og forfatter til flere bøger om bl.a. byudvikling i København.

Peter Schultz Jørgensen gjorde også brug af vores borgerpanelsundersøgelse og opfordrede os til at skærpe vores bydelsplan. Han mente, at bydelsplanen bærer præg af at være en ønskeliste, og at vi i stedet bør udforme bydelsplanen, så den bliver en langsigtet strategisk vision for vores lokalsamfund, som understøttes af en handleplan med konkrete projekter.

Peter Schultz Jørgensen opfordrede os også til at søge fælles initiativer med andre lokaludvalg og bevægelser for at styrke, at der bliver skabt tilstrækkelig med ørenlyd til civilsamfundet.I filerne nedenfor kan oplæggene tilgås. Tak til fremmødte deltagere - vi arbejder på en opfølgning til jer.