Bydelsmøde om Christianshavn for lokale aktører

Vi efterlyser besyv til vores bydelsplan fra lokale aktører og inviterer derfor til bydelsmøde om Christianshavns udvikling de kommende år.

Hvert fjerde år skal vi i Christianshavns Lokaludvalg udarbejde en bydelsplan for Christianshavn. Bydelsplanen har til formål at være hele Christianshavns visions- og arbejdspapir. Vi bruger både planen som pejlemærke, når vi behandler sager i bydelen, og når vi er i dialog med politikerne i Borgerrepræsentationen og forvaltningerne i kommunen. 

Vi er i øjeblikket i gang med at spore os ind på de temaer, visioner og indsatsområder, som er vigtige for christianshavnerne. Derfor inviterer vi nu lokale aktører til et møde om bydelens udvikling de kommende år. 

Hensigten er at få de lokale aktørers besyv med i vores arbejde med bydelsplanen, så den i bredest mulige omfang repræsenterer bydelen og christianshavnernes holdninger til den.Inspiration til byudviklingssnak 

Vi har inviteret byplanlægger Peter Schultz Jørgensen til at holde et inspirationsoplæg. Han har skrevet bogen "Opgøret om København", hvor han retter et kritisk blik på Københavns byudvikling siden 1990erne. Han mener, at København befinder sig i et spændingsfelt mellem en velfærdsby for almindelige borgere og en konkurrenceby for finanskapitalen.Spørgsmålet er, om det er et spændingsfelt, vi på Christianshavn kan nikke genkendende til - og hvor vi i så fald stiller os i forhold til de lokale udviklingsperspektiver.  

Nedsættelse af et repræsentantskab for Christianshavn

Sidst på mødet skal vi have nedsat et repræsentantskab for Christianshavn. Repræsentantskabets rolle er godkende vores bydelsplan, når den er skrevet færdig i slutningen af marts. 

De lokale aktører - foreninger, brugerbestyrelser, partier, netværk mv. - kan hver især blive en del af repræsentantskabet for Christianshavn med én person. Det er uforpligtende at deltage i bydelsmødet, men vi håber naturligvis på, at I, der deltager, vil være en del af repræsentantskabet.

Foreløbigt program

  • Velkomst
    • Hvad er en bydelsplan?
    • Hvad er et repræsentantskab?
  • Christianshavn her og nu – highlights fra borgerpanelsundersøgelse
  • Kaffe, kage og mingling
  • Inspirationsoplæg ved Peter Schultz Jørgensen
  • Diskussion – lokale visioner, potentialer og problemstillinger
  • Nedsættelse af repræsentantskab

Tilmelding: bx1r@kk.dk – gerne inden den 4. oktober af hensyn til forplejning.

Tid og sted:

- 6 oktober, kl. 19-21

- Det Kongelige Akademi - Arkitektur (Arkitektskolen), Philip de Langes Allé 10, Aud. 5.