Byudvikling på Margretheholm

I samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer vi til borgermøde om lokalplanforslaget, som skal gøre det muligt at opføre en daginstitution og et botilbud for unge med autisme i området.

Et lokalplanforslag er sendt i offentlig høring. Det skal gøre det muligt at bygge en daginstitution til vuggestue- og børnehavebørn, et botilbud til unge med autisme, samt fælleshus hvorfra forskellige servicefunktioner kan finde sted.

Lokalplanforslaget omfatter to byggegrunde: Botilbuddet kan opføres på den nordligste af de to byggegrunde, og daginstitutionen og fælleshuset kan opføres i sammenhæng på den sydligste af de to byggegrunde.

Lokalt behov for daginstitution og krav om fællesareal

Der er behov for en ny daginstitution i lokalområdet og et nyt botilbud i kommunen. Kommunen forventer derfor at daginstitutionen vil blive indrettet til i alt 7-børnegrupper fordelt mellem børnehave- og vuggestuebørn, og at botilbuddet imødekomme 30 boligenheder.

Endelig vil der blive opført et fælleshus i området, da der i byggetilladelsen til rækkehusene er et krav om at opføre fællesarealer i området, som svarer til 1 % af boligetagearealet på rækkehusbebyggelsen.

Byggeønskerne forudsætter et tillæg til Kommuneplan 2019 og et nyt tillæg til lokalplan – da byggegrundene hidtil har være beregnet til erhvervslejemål.

TID OG STED

  • Torsdag den 4. november kl. 17-19 
  • i beboerlokalet på Margretheholmsvej 76 

Tilmelding er nødvendigBemærk af hensyn til begrænset plads er tilmelding nødvendig. Send derfor en mail til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk, hvis du ønsker at deltage. 

Se lokalplanforslaget på www.blivhoert.kk.dk

Her er oplæggene fra borgermødet den 4 novemberBemærk at de viste projekter i oplæggene er eksempler på muligt byggeri. Der kan således opstå ændringer i de endelige projekter, både som konsekvens af eventuelle ændringer ved Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af planerne og ændringer i forbindelse med den videre projektering af byggerierne.

1 oplæg2 oplægoplæg 3