De eldrevne løbehjul på Christianshavn

El-løbehjulene har præget den københavnske trafik i år på godt og ondt. På Christianshavn har vi iagttaget en række udfordringer knyttet hertil.

De eldrevne løbehjul på Christianshavn

Siden den nationale forsøgsordning om benyttelsen af motoriserede løbehjul, skateboards og selvbalancerende køretøjer på offentlige veje og cykelstier trådte i kraft den 17. januar 2019, har vi løbende observeret og også fået flere henvendelser fra christianshavnere om generne ved folks brug af de eldrevne løbehjul på Christianshavn.

Vi bad derfor Teknik- og Miljøforvaltningen om en redegørelse om reglerne for brugen af el-løbehjul, og om hvordan Københavns Kommune regulerer området.

Forvaltningen har svaret, at kommunen kun har hjemmel til at regulere el-løbehjulene inden for vejloven, primært i forhold til opstillingen af el-løbehjulene. Politiet har efter færdselsloven og ordensbekendtgørelsen lovhjemmel til at håndtere brugernes adfærd og færdsel.

Da det er en national forsøgsordning, kan og må kommunen ikke forbyde, at el-løbehjul stilles op. Det, kommunen kan regulere på, er hvor mange løbehjul, der gives tilladelse til at opstille i de enkelte områder.

Dertil fører kommunen et risikobaseret tilsyn med opstilling af løbehjulene. Det betyder, at forvaltningen prioriterer tilsynsindsatsen, hvor risikoen for borgerne og den øvrige trafikafvikling er størst, og hvor det vurderes at have størst effekt i forhold til indsatsen.

Forvaltningen påpeger, at en effektiv kontrol med opstilling af løbehjulene er udfordret af selve ”free floating”-udlejningskonceptet, idet opstillingen af løbehjulene konstant flytter sig.

Hvis der observeres en uhensigtsmæssig opstilling af løbehjul, vil de ofte være væk igen inden, at en håndhævelse af reglerne kan sættes i værk.

Du kan læse lokaludvalgets spørgsmål og hele svaret fra Teknik- og Miljøforvaltningen her