Deltag i offentligt møde om Lynetteholmen digitalt

Sammen med Indre By Lokaludvalg holder vi endnu et borgermøde om Lynetteholmen den 13. januar. Anledningen er, at miljøkonsekvensrapporten (VVM) for anlæg af øen, er sendt i offentlig høring.

Netop nu er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er sammen med By & Havn ved at lægge sidste hånd på rapporten, der indeholder en detaljeret beskrivelse af selve anlægget af Lynetteholm, samt faglige vurderinger af de afledte miljøkonsekvenser ved anlægget.

Det er en omfattende rapport, som også beskriver påvirkning af trafik i byen, adgang for sejlads i havnen, transport af jord til Lynetteholm samt påvirkning af havmiljø, mv.

Til vores borgermøde har vi derfor allieret os med tre eksperter, som vil hjælpe os med at se nærmere på rapporten gennem tre udvalgte emne, nemlig: Den finansielle side af byudvikling, jorddeponering og klimasikring.

Corona begrænser fysisk fremmøde

Af hensyn til Corona-restriktionerne bliver borgermødet holdt digitalt. Da der er en deltager-begrænsning på 250 personer, er tilmelding til mødet nødvendigt.

Ønsker du at deltage, så send os en mail og skriv ”Tilmelding til borgermøde om Lynetteholm” i emnefeltet. Dermed kommer du på en deltagerliste, som ca. en time inden borgermødet starter vil modtage en mail med et link, som giver adgang til borgermødet.

Skriv til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.

Den første del af mødet vil primært gå med oplæg fra oplægsholderne, og derefter vil der være en time til debat, hvor deltagere vil kunne komme til orde – enten ved at stille spørgsmål direkte til oplægsholderne og lokaludvalg over videomødet eller via chatten.

Tid og sted

13. januar kl. 19. 00 – 21.00

Program

Kl. 19.00: Velkomst

v. Poul Cohrt, formand for Christianshavns Lokaludvalg

Kl. 19.05: Kort om VVM-redegørelsen

v. Frode Neergaard, tovholder for Christianshavns Lokaludvalgs Lynetteholm-gruppe

Kl. 19.10: Lynetteholmen: er det godt for København? En byudvikling i skyggen af finansiering af Metro og Østlig ringvej

v. Jens Kvorning, professor emeritus, Institut for Kunst og Bygningskultur, Det Kongelige Akademi.

Kl. 19.25: Jorddeponering

v. Jens Lind Gregersen, chefkonsulent, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden.

Kl. 19.40: Klimasikring

v. Jens Hesselbjerg Christensen, Professor, Klimafysik, Niels Bohr Instituttet og Norwegian Research Centre, Bergen

Kl. 19.55: Kort pause – omstilling til plenum/digital-diskussion

Kl. 20.00: Åben diskussion med publikum

v. ordstyrer Bent Lohmann, formand for Lokaludvalget for Indre By

Kl. 21.00: Tak for i aften

Høringsperiode

Miljøkonsekvensrapporten (VVM) for anlæg af Lynetteholm i offentlig høring fra den 30. november 2020- den 25. januar 2021. Se rapporten her: Høring om Lynetteholm - Lynetteholm (byoghavn.dk)

Yderligere materiale

Find tidligere rapporter og materiale om Lynetteholmen på Københavns Kommunes hjemmeside på: www.kk.dk/Lynetteholm. Her vil miljøkonsekvensrapporten også være at finde fra den 30. november.