Designet på nye affaldsløsninger i København er fundet

I 2018 og 2019 var Christianshavn med i en forsøgsordning for flerfunktionelle affaldsløsninger. Det er bl.a. erfaringerne herfra, der nu skal nu bredes ud til hele København.

I 2018 og 2019 var Christianshavn med i en forsøgsordning for flerfunktionelle affaldsløsninger. Affaldsløsningerne var sat op med det formål at gøre det lettere for beboere og folk i nærområdet at sortere skrald. Forsøgsordningen var igangsat af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Lokaludvalgets genbrugsgruppe. Ordningen blev efterfølgende evalueret og det er bl.a. erfaringerne herfra, der nu skal nu bredes ud til hele København.

Kommunens nye offentlige sorteringspunkter

I november 2019 udskrev Københavns Kommune en designkonkurrence, hvor fem teams skulle dyste om at skabe designet af det nye byrumsudstyr til sortering af husholdningsaffald. Vinderen, C.F. Møller Danmark A/S med Alexandra Instituttet A/S, blev kåret onsdag den 4. marts, og arbejdet med udviklingen af de nye sorteringspunkter går nu i gang.

Over hele København skal der opstilles 750 sorteringspunkter i perioden fra 2022 frem til 2024. Opstillingen af sorteringspunkter sker som et led i Cirkulær København (Ressource- og Affaldsplan 2024).

Læs mere her:

https://www.kk.dk/nyheder/designet-paa-nye-affaldsloesninger-i-koebenhavn-er-fundet 

https://www.kk.dk/artikel/cirkulaer-koebenhavn-ressource-og-affaldsplan-2024