Det er for tidligt at fravælge en metrostation på Holmen

Frem til den 5. april er det muligt at komme med forslag til, hvilke miljøforhold som bør indgå i miljøkonsekvensrapporten for den kommende metrolinje M5. Vi har givet vores besyv med, som kan læses her.

Der er et politisk ønske om at anlægge en ny metrolinje i København. Linjeføringen skal gå fra København H via Amagerbrogade Syd til Lynetteholm med forlængelse til Østerport. Inden der tages endelig beslutning om at anlægge metroen, skal en række forhold vedrørende anlæggets miljøkonsekvenser undersøges.   

Metroselskabet, der er bygherre på projektet, står derfor for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport over linjeføringen. Selskabet er kommet med et forslag til, hvilke forhold der skal miljøvurderes. Det er de forhold, der er i høring frem til den 5. april, og som vi netop har kommenteret på:

 • Vi er glade for, at man har valgt at arbejde videre med den lilla linjeføring – fra København H, via Amager og til Lynetteholm  
 • Vi bifalder også at man vil miljøvurdere højbane, såvel som tunnelbane for strækningen Prags Boulevard-Refshaleøen

Men…

 • Vi er uforstående overfor beslutningen om at fravælge at undersøge muligheden for en station på Holmen på nuværende tidlige tidspunkt.
 • Vi har også det udgangspunkt, at andre metroinvesteringer er mere hastende end forberedelserne til en Øresundsmetro, fx færdiggørelsen af M5-ringen, men også afgreningen herfra Brønshøj.

   

Læs vores i bilaget herunder.

Høringsperioden er den 8. marts - 5. april 2023. Ønsker du at komme med input, så kan du gøre det her: www.blivhoert.dk

Fakta

Inden der kan gives tilladelse til anlæg af metrolinje M5 skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet iht. miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen for havne. Det betyder, at bygherre Metroselskabet skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes med udgangspunkt i en linjeføring fra København H til Lynetteholm med forlængelse til Østerport med følgende 10 stationer:

 • København H (Reventlowsgade)
 • Bryggebroen (Axel Heides Gade)
 • DR Byen (skiftestation)
 • Amagerbrogade Syd (Sundbyøster Plads)
 • Lergravsparken (skiftestation)
 • Prags Boulevard
 • Refshaleøen
 • Lynetteholm S
 • Lynetteholm N
 • Østerport (skiftestation)

To myndigheder

Københavns Kommune er myndighed på projektet på land, og Trafikstyrelsen er myndighed på den del af projektet, der ligger indenfor Københavns Havns søområde.