Det Særlige Bygningssyn vil udvide fredningen af Nyholm

Det Særlige Bygningssyn har gennemgået bebyggelse og omgivelser på Nyholm og indstiller fredningen udvidet.

Det Særlige Bygningssyn har indstillet, at der skal ske en fredningsudvidelse af Nyholm. Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens, og derigennem Slots- og Kulturstyrelsens, rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring.

Det Særlige Bygningssyn vil endvidere anbefale, at der laves grundige fredningsbeskrivelser for de bygninger og de nære omgivelser som fredningen af Holmen foreslås udvidet med, således at de mange kulturhistoriske spor bliver afdækket og indgår i den fremadrettede anvendelse.

Til højre er referatet af Det Særlige Bygningssyns møde den 19. marts 2020. Indstillingen om Nyholm er punkt 6 i referatet. 

Du kan læse mere om lokaludvalgets arbejde med Nyholm ved at klikke her

Læs mere om Det Særlige Bygningssyn her