Dialogen om forholdene på Krøyers Plads bør styrkes

Teknik- og Miljøforvaltningen vil nedprioritere de tre dialogfora, som de seneste to år har sikret dialog om trygheden, affald og støjgener ved bl.a. Krøyers Plads.

Efter to års drift foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen nu at nedlægge det faste dialogforum for Krøyers Plads, der oprindeligt blev etableret som en indsats for at skabe øget tryghed, mindre affald og færre støjgener i området. I stedet skal der etableres et mere fleksibelt pop-up format, som ikke har ét område som fokus.  

Det er vi uenig i, og vi har derfor sendt et brev til Teknik- og Miljøudvalget, som skal tage stilling til sagen på mandag. Vi ønsker, at dialogforaet fastholdes og at man opprioriterer den forebyggende indsats mod gener på Krøyers Plads.

Forholdene ved Krøyers Plads

Krøyers Plads er, med den nemme adgang fra Inderhavnsbroen og med Broens Gadekøkken som nabo, blevet et populært sted om sommeren med mange besøgende. Det har resulteret i flere støjgener, øget affald og adfærdsproblemer blandt de besøgende til stor gene for beboerne i området og for de besøgende, som godt kan opføre sig ordentligt.

Vi tror desværre ikke, at adfærden på Krøyers Plads går væk. Tværtimod ses en tendens til, at adfærdsproblemerne vokser, bl.a. fordi politiet ikke har de nødvendige ressourcer til at være til stede i området.

Vi mener, at dialog og håndhævelse af regler er vejen frem. Derfor foreslår vi, at man fastholder det nuværende format for dialogforaet for Krøyers Plads og samtidig opprioriterer havneværterne, fx med en permanent tilstedeværelse på Krøyers Plads på dage, hvor området er særligt søgt, så de kan sætte ind overfor uhensigtsmæssig adfærd.  

Et dilemma

Selvom Krøyers Plads er et privat område, er en løsning ikke at afspærre området for offentligheden.

Det skaber et modsætningsforhold og et dilemma mellem ønsket om offentlig adgang til private arealer ved havnefronten, hvor kommunen ikke kan regulere adfærd, og ønsket fra grundejerne om værktøjer til at regulere adfærden på deres del af havnefronten.

Lokaludvalget er for den offentlige adgang til havnefronten, men vi mener, at kommunen må være sit ansvar bevidst og dels til stadighed være i dialog med interessenterne omkring Krøyers Plads, og dels så vidt muligt at sørge for ordnede forhold på Krøyers Plads til glæde for beboere såvel som det store flertal af gæsterne.

Læs hele vores brev om sagen  

Vi har sendt vores betænkeligheder i et brev til Teknik- og Miljøudvalget samt Nattelivsudvalget. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til dialogforaenes fremtid på deres møde mandag d. 8. maj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brev til Teknik- og Miljøudvalget og Nattelivsudvalget