Digitalt borgermøde om bedre cykel- og gangforhold på Refshalevej

Københavns Kommune er i gang med en analyse af cykel- og gangforhold på Refshalevej og inviterer i den forbindelse til dialog om forbedringsmuligheder på strækningen den 27. januar kl. 16.30 – 18.00.

I de senere år er der opført flere hundrede nye boliger på Margretheholm, og der er etableret flere virksomheder på Refshaleøen. Det har medført et stigende antal ind­byggere og pendlere til/fra Margretheholm og Refshaleøen. Samtidig er Refshalevej kategoriseret som skolevej for skolebørn på Christianshavns Skole. Sidst men ikke mindst er der mange, der bruger særligt den sydlige del rekreativt, hvilket i dag ud­fordres af bilparkering og manglende stier til fodgængere og cyklister.

Alt dette har øget behovet for at skabe bedre trafikale forhold langs strækningen, særligt for de bløde trafikanter.

Københavns Kommune er sammen med RAW Mobility og SLA derfor i gang med at lave en foranalyse af, hvordan der kan skabes bedre forhold for cyklister og fodgængere langs Refshalevej. I den forbindelse afholdes der digitalt borgermøde onsdag den 27. januar klokken 16.30 – 18.00.

Refshalevej er 2,2 km lang og forbinder Prinsessegade med Refshaleøen. Den løber langs den fredede Christianshavns Vold og har en meget varieret udformning på forskellige dele af strækningen.

Til borgermødet vil rådgiverne præsentere deres undersøgelse af strækningen og første forslag til, hvordan den trafikale løsning kan se ud. Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål og komme med feedback.

Digitalt møde på grund af Corona

På grund af de gældende Corona-restriktioner afholdes mødet digitalt via Teams. Af planlægningshensyn er tilmelding til mødet nødvendigt.

Hvis du vil deltage i mødet, så send os en mail og skriv ”Tilmelding til borgermøde om Refshalevej” i emnefeltet. Så kommer du på deltagerlisten og får tilsendt et link, som giver dig adgang til mødet.

Skriv til: i72n@kk.dk

Tid og sted

Onsdag den 27. januar klokken 16.30-18.00 via Teams

Program

16.30 Velkomst og introduktion til projektet

16.40 Kort om mødets format

16.45 Rådgiverne præsenterer deres undersøgelse og løsningsforslag

17.15 Spørgsmål

17.50 Introduktion til spørgeskema

18.00 Tak for i aften