Eksperthøring om Lynetteholm

Folketingets Transportudvalg holder offentlig høring om Lynetteholm den 20. maj 2021, kl. 13.00 i Landstingssalen og virtuelt via Teams. Vi følger med hjemmefra.

Lige nu er lovforslaget om anlæg af Lynetteholm i behandling i Folketingets Transportudvalg. Lovforslaget skal igennem 3 behandlinger og er på nuværende tidspunktet blevet behandlet én gang. Efter den første behandling blev det besluttet at afholde en eksperthøring, hvor forskellige miljøforhold ved anlæg af øen vil blive yderligere belyst.

Det er den høring, som finder sted i morgen, og som skal give udvalget og andre interesserede viden og fakta om miljøvurderingen af Lynetteholm-projektet. Der vil være syv korte oplæg om bl.a. projektets betydning for vandkvaliteten og havmiljøet i Øresund og Østersøen og projektets betydning for klimasikring.

Se programmet her: L 220 - Bilag 12: Program for eksperthøring om Lynetteholm-projektet (ft.dk)

Se tv-transmissionen af høringen på Folketingets hjemmeside

På nuværende tidspunkt er mødet fuldt booket. Dog kan man overvære mødet som tv-transmission via Folketingets hjemmeside:  Tv fra Folketinget / Folketinget (ft.dk).

Politisk behandling af lovforslaget

Folketingets 1. behandling af lovforslaget fandt sted 5. maj, mens 2. og 3. behandling er fastsat til hhv. 1. og 4. juni. Forud for 1. behandlingen var der den 20. april samråd i Folketingets Transportudvalg om jordtransport, ligesom der den 21. maj er samråd om projektet.

For yderligere information om høringen se her: Transportudvalget - 20-05-2021 : Eksperthøring om miljøvurdering af Lynetteholm-projektet, havmiljø og klimasikring / Folketinget (ft.dk)