Eldrevne både i Christianshavns Kanal

Vi har anbefalet Teknik- og Miljøudvalget, at tilladelser til at lægge til i havnen skal gives til operatører, der udelukkende benytter eldrevne både.

I Teknik- og Miljøudvalgets sidste møde den 30. oktober skulle udvalget tage stilling til den fremtidige anvendelse af et ledigt bolværk i indre kanal i Nyhavn og hvilke både, der fremover må lægge til. De skulle bl.a. tage stilling til to ansøgninger fra kanalrundfartsoperatører og en ansøgning fra Nyhavnsforeningen om veteranskibe.

Vi mener, at det har væsentlig betydning for Christianshavn, hvilke kanalrundfartsoperatører, der får tilladelse til at lægge til i Nyhavn og dermed besejle Christianshavns Kanal.

Der er i forvejen meget bådtrafik i kanalen med flere kanalrundfartsbåde, der sejler på diesel og medfører os, støj og lugtgener for os, der bor på Christianshavn.

Vi har derfor skrevet til Teknik- og Miljøudvalget, at vi anbefaler, at eventuelle tilladelser til at lægge til i Nyhavn og andre steder i havnen gives til operatører, der udelukkende benytter eldrevne både. Det vil alt andet lige forbedre luftkvaliteten i og omkring Christianshavns Kanal.

Vi ønsker en maritim miljøfrizone

Udfordringer med bl.a. støj og luftforurening fra bådene i Christianshavns Kanal er noget vi i lokaludvalget drøfter løbende. Vi arbejder for, at flere kanalrundfartsbåde bliver eldrevne og at der kommer flere restriktioner for en mere bæredygtig drift. Vi ønsker en maritim miljøfrizone kun for emissionsfrie både.

Teknik- og Miljøforvaltningens beslutning

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at prioritere det ledige bolværk til veteranskibe ansøgt af Nyhavnsforeningen.

Derudover fik Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet ført til referat, at partierne ønsker, at Teknik- og Miljøforvaltningen løbende skal arbejde på, at de kommercielle aktører i havnen og kanalerne overgår til mere bæredygtig drift, herunder el-drevne både. I det omfang det er muligt, skal de kommunale tilladelser mv. gøres afhængig af overgang til mere bæredygtig drift.

Læs hele beslutningen her

Læs vores brev til Teknik- og Miljøudvalget