Er der for få offentlige toiletter i bydelen – og er de gode nok?

En ny plan for offentlige toiletter i København er under udarbejdelse. Vi er blevet bedt om at kommentere på planen og Teknik- og Miljøforvaltningens fremtidige fokus på området.

Som det er nu, er der: 

  • Et toilet på Christianshavns Torv (helårsåbent) 
  • Et toilet med på Den bemandede legeplads på Christianshavns Vold (helårsåbent)
  • Et pissoir, ved Overgaden oven Vandet (vinterlukket)

Dvs. at der aktuelt kun er offentlige toiletfaciliteter på det ”indre/oprindelige” Christianshavn. Spørgsmålet er, om de er tilstrækkelige til at dække bydelens behov for offentlige toiletter (også på sigt) og om de er gode nok? 

I vores bydelsplan har vi peget på kapacitetsproblematikken og foreslår, at der kommer flere offentlige toiletter langs kajkanterne på Christianshavn. 

Vi har en oplevelse af, at der særligt i sommerperioden er mange besøgende (heriblandt sejlende gæster), som har brug for et sted at ”lade vandet” langs kajkanter.

Ny toiletprioriteringsliste for 2024
Toiletprioriteringslisten 2024 bygger videre på initiativerne i toiletprioriteringslisten 2022. Her var der lagt op til tre initiativer til forbedringer på Christianshavn. Der skulle: 

  • Etableres et nyt offentligt toilet på Bodenhoffs Plads  
  • Renhold på toilettet på Christianshavns Torv skulle forøges 
  • Renovering af toilettet på Christianshavns Vold skulle ske

Disse prioriteringer er fortsat i spil og med på listen over kommunens 2024-toiletprioriteringsliste. 

Videre proces
Vi vedtager et høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen på vores møde den 31. januar og inddrager de eventuelle bemærkninger, som vi har modtaget fra christianshavnerne på Facebook eller per mail inden da. 

Skal dine bemærkninger til Christianshavns offentlige toiletter indgå i vores drøftelse, så send per mail til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk seneste den 24. januar. 

Vores høringssvar vil indgå i forvaltningens arbejde med den endelige toiletprioriteringsliste 2024. Det planlægges at forelægge Teknik- og Miljøudvalget den opdateret liste den 8. april 2024.