Flere toiletter ved Krøyers Plads og øget renhold

Vi er blevet enige om et høringssvar til den nye prioriteringsplan for offentlige toiletter i København.

En ny plan for offentlige toiletter i København er under udarbejdelse. Vi er blevet bedt om at kommentere på planen og Teknik- og Miljøforvaltningens fremtidige fokus på området.  

Som det er nu, er der: 

  • Et toilet på Christianshavns Torv (helårs åbent) 
  • Et toilet med på Den bemandede legeplads på Christianshavns Vold (helårs åbent)
  • Et pissoir, ved Overgaden oven Vandet (vinterlukket)

Christianshavn er en bydel med mange besøgende, hvor turismen igennem de seneste år har været stigende. Blandt andet i sommerperioderne ved Krøyers Plads og i området omkring Broens Gadekøkken. 

I vores høringssvar til planen foreslår vi derfor, at prioriteringsplanen suppleres med: 

  • Et nyt offentligt toilet med handicapadgang på Kriminalforsorgens P-plads mod bebyggelsen ”Den Gule Misundelse”. 
     
  • Et nyt offentligt toilet med handicapadgang ved Trangravsbroen ud for restaurant Popl. Det kan aflaste Krøyers-pladsområdet og de mange turister og besøgende, der benytter Inderhavnsbroen mellem Nyhavn og Christianshavn.

Behovet for at flere offentlige toiletter fremgår også af vores de kommentarer vi har fået på Facebook. Her omtaler flere en kapacitetsproblematik, samt behovet for renhold. 

Tre øvrige prioriteringer 
I prioriteringsplanen for de offentlige toiletter på Christianshavn er der lagt op til, at: 

  • Etablere et nyt offentligt toilet på Bodenhoffs Plads  
  • Forøge renhold på toilettet på Christianshavns Torv 
  • Renovere toilettet på Christianshavns Vold (på den bemandede legeplads.)

Disse prioriteringer er vi enige i.  

Videre proces
Vi har sendt vores høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med de bemærkninger, som vi har modtaget fra christianshavnerne på Facebook. 

Hvis processen forløber planmæssigt, vil den endelige toiletprioriteringsliste 2024 forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2024.