Flyt jord fra Nordhavn til Lynetteholm med rørpumpning

En ny mulighed for at flytte jord fra Nordhavn til Lynetteholm bør undersøges.

En af de helt store bekymringer i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholm er transporten af jord. En del af jorden, der skal bruges til at anlægge Lynetteholm, er placeret på Nordhavn i midlertidige jorddeponier

Jorden herfra sejles med pramme til et modtageanlæg på Lynetteholm, men nu har vi fået øje på en anden metode, der måske kan flytte jord mellem de to områder på en mere effektiv måde?  

I sommerens løb er vi blevet inspireret af kystbeskyttelsesmetoder ved Vesterhavet. Vi har spurgt entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S om det er teknisk muligt at pumpe jord fra Nordhavn til Lynetteholm via rør, som det gøres på Vestkysten, og det har firmaet bekræftet.

Rohde Nielsen A/S udfører kystbeskyttelsesarbejde på bl.a. den jyske vestkyst for Kystdirektoratet.

Det gør de ved at pumpe sand fra havets bund ind på stranden. Først suger skibene sand op og sejler det hen, hvor det skal bruges. Og så pumper de det ud gennem nogle store og lange rør ind på kysten sammen med en masse vand.

Smart løsning til 6-7 millioner tons jord

Muligheden for at pumpe jord fra Nordhavn til Lynetteholm er ikke blevet undersøgt i forbindelse med Lynetteholm-projektet og derfor opfordrer vi By&Havn til at se nærmere på løsningen.

At pumpe sand via rør forekommer som en smart metode til at transportere jord mellem de pågældende steder. Afstanden er begrænset og umiddelbart kunne man forestille sig, at denne løsning vil være mere effektiv, da man vil slippe for at laste og aflast skibe og lastbiler.

I alt skal der transporteres mellem 6-7 millioner tons jord fra Nordhavn Lynetteholm.

Transporten af jord fra Nordhavn til Lynetteholm startede i sommer 2023. Frem mod nytår skal der prammes omkring 60.000 tons jord fra Nordhavn til fase 1 i løbet af 2023, mens den resterende jord skal flyttes, når fase 2 af Lynetteholm åbner, forventeligt i 2026.