Følg arbejdet med Christianshavns Bydelsplan og bliv en del af det nye repræsentantskab

Hvert 4. år skal lokaludvalget udarbejde en bydelsplan for Christianshavn, der beskriver lokaludvalgets ønsker til bydelens udvikling.

Det er politisk besluttet, at lokaludvalgene i Københavns Kommune udarbejder en bydelsplan for de enkelte bydele i starten af den periode, som lokaludvalgene er valgt for. Bydelsplanen er lokaludvalgets arbejdsgrundlag for de kommende år. Bydelsplanerne forelægges Borgerrepræsentationen og bruges som lokal videns-input i forvaltningerne.

Et nyt repræsentantskab

Bydelsplanen for Christianshavn udvikles i en løbende dialog med christianshavnerne. Som noget nyt er det besluttet, at der skal nedsættes repræsentantskab, som skal følge arbejdet med bydelsplanen. Det består af christianshavnere fra det lokale foreningsliv, brugergrupper og brugerbestyrelser mv.  

Repræsentantskabet skal godkende bydelsplanen. Det foregår på et repræsentantskabsmøde den 13. april kl. 19-21 på Christianshavns Bibliotek. Herefter indkaldes repræsentantskabet til et årligt møde, hvor bydelsplanen evalueres og justeres.

Vil du være med?

Hvis du har lyst til at være med i repræsentantskabet, så tag kontakt til vores sekretariatet og hør nærmere om mulighederne.Så længe du repræsenterer en forening, en brugergruppe, eller en brugerbestyrelse på Christianshavn, kan du være med. Dog må der kun være én repræsentant fra hver forening, som deltager i Repræsentantskabet.

Skriv til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dkLæs mere om lokaludvalgenes bydelsplaner og repræsentantskabet her.